Политика за поверителност

Вашата поверителност е важна за нас. Политиката на ABC Wec е да уважава Вашата поверителност и да спазва всички приложими закони и разпоредби по отношение на всяка лична информация, която можем да съберем за Вас, включително в нашия уебсайт, https://abc-wec.org и други сайтове, които притежаваме и управляваме.

Тази политика е в сила от 25 август 2021 г. и е последно актуализирана на 25 август 2021 г.

Информация, която събираме

Информацията, която събираме, включва както информацията, която съзнателно и активно ни предоставяте, когато използвате или участвате в някоя от нашите услуги и промоции, така и всяка информация, автоматично изпращана от Вашите устройства в хода на достъпа до нашите продукти и услуги.

Регистрационни данни

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите сървъри могат автоматично да регистрират стандартните данни, предоставени от вашия уеб браузър. Те могат да включват адреса на интернет протокола (IP) на Вашето устройство, типа и версията на Вашия браузър, страниците, които посещавате, часа и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на всяка страница, други подробности за Вашето посещение, както и технически подробности, които се появяват във връзка с грешки, които може да срещнете.

Моля, имайте предвид, че макар тази информация сама по себе си да не може да идентифицира отделни лица, може да е възможно тя да се комбинира с други данни, за да се идентифицират отделни лица.

Събиране и използване на информация

Възможно е да събираме лична информация от вас, когато извършвате някое от следните действия на нашия уебсайт:

използвате мобилно устройство или уеб браузър за достъп до нашето съдържание
Свържете се с нас чрез имейл, социални медии или чрез други подобни технологии
Когато ни споменавате в социалните медии

Можем да събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме информация за следните цели, като личната информация няма да бъде обработвана допълнително по начин, който е несъвместим с тези цели:

Моля, имайте предвид, че можем да комбинираме информацията, която събираме за вас, с обща информация или данни от проучвания, които получаваме от други надеждни източници.

Сигурност на Вашата лична информация

Когато събираме и обработваме лична информация и докато я съхраняваме, ще я защитаваме в рамките на търговски приемливи средства, за да предотвратим загуба и кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или промяна.

Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим личната информация, която ни предоставяте, съветваме, че нито един метод за електронно предаване или съхранение не е 100% сигурен и никой не може да гарантира абсолютна сигурност на данните. Ние ще спазваме приложимите за нас закони по отношение на всяко нарушение на сигурността на данните.

Вие носите отговорност за избора на всяка парола и нейната цялостна сила на защита, като гарантирате сигурността на собствената си информация в рамките на нашите услуги.

Колко дълго съхраняваме Вашата лична информация

Съхраняваме вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо. Този период може да зависи от това за какво използваме информацията ви в съответствие с настоящата политика за поверителност. Ако личната Ви информация вече не е необходима, ние ще я изтрием или ще я направим анонимна, като премахнем всички данни, които Ви идентифицират.

Въпреки това, ако е необходимо, можем да запазим Вашата лична информация за изпълнение на наше правно, счетоводно или отчетно задължение или за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.

Поверителност на децата

Ние не насочваме нито един от нашите продукти или услуги директно към деца под 13-годишна възраст и не събираме съзнателно лична информация за деца под 13 години.

Международни трансфери на лична информация

Личната информация, която събираме, се съхранява и/или обработва там, където ние или нашите партньори, филиали и доставчици от трети страни поддържат съоръжения. Моля, имайте предвид, че местата, на които съхраняваме, обработваме или прехвърляме вашата лична информация, може да нямат същите закони за защита на данните като страната, в която първоначално сте предоставили информацията. Ако прехвърляме вашата лична информация на трети страни в други държави:

(i) ще извършим това прехвърляне в съответствие с изискванията на приложимото законодателство; и

(ii) ще защитим прехвърлената лична информация в съответствие с настоящата политика за поверителност.

Вашите права и контрол на личната ви информация

Винаги запазвате правото си да не ни предоставяте лична информация, като разбирате, че това може да повлияе на работата ви с нашия уебсайт. Ние няма да ви дискриминираме за това, че упражнявате някое от правата си върху личната си информация. Ако ни предоставите лична информация, разбирате, че ще я събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме в съответствие с настоящата политика за поверителност. Запазвате си правото да поискате подробна информация за всяка лична информация, която съхраняваме за вас.

Ако получим лична информация за вас от трета страна, ще я защитим, както е посочено в тази политика за поверителност. Ако сте трето лице, което предоставя лична информация за някой друг, вие заявявате и гарантирате, че имате съгласието на това лице да ни предостави личната информация.

Ако преди това сте се съгласили да използваме вашата лична информация за целите на директния маркетинг, можете да промените решението си по всяко време. Ще ви предоставим възможност да се отпишете от нашата имейл-база данни или да се откажете от комуникациите. Моля, имайте предвид, че може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността ви.

Ако смятате, че информацията, която съхраняваме за вас, е неточна, неактуална, непълна, неуместна или подвеждаща, моля, свържете се с нас, като използвате данните, предоставени в тази политика за поверителност. Ние ще предприемем разумни стъпки, за да коригираме всяка информация, за която е установено, че е неточна, непълна, подвеждаща или остаряла.

Ако смятате, че сме нарушили съответен закон за защита на данните, и желаете да подадете жалба, моля, свържете се с нас, като използвате данните по-долу, и ни предоставете пълни подробности за предполагаемото нарушение. Ние незабавно ще разследваме жалбата Ви и ще Ви отговорим в писмен вид, като изложим резултата от нашето разследване и стъпките, които ще предприемем, за да разгледаме жалбата Ви. Също така имате право да се свържете с регулаторен орган или орган за защита на данните във връзка с жалбата си.

Използване на бисквитки

Използваме “бисквитки”, за да събираме информация за вас и вашата активност в нашия сайт. Бисквитката е малка част от данните, които нашият уебсайт съхранява на вашия компютър и получава достъп при всяко ваше посещение, за да можем да разберем как използвате нашия сайт. Това ни помага да ви предоставяме съдържание въз основа на предпочитанията, които сте посочили.

Ограничения на нашата политика

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към външни сайтове, които не се управляват от нас. Моля, имайте предвид, че нямаме контрол върху съдържанието и политиките на тези сайтове и не можем да поемем отговорност за съответните им практики за защита на личните данни.

Промени в тази политика

По наша преценка можем да променим нашата политика за поверителност, за да отразим актуализациите на нашите бизнес процеси, текущите приемливи практики или законодателни или регулаторни промени. Ако решим да променим тази политика за поверителност, ще публикуваме промените тук, на същата връзка, чрез която получавате достъп до тази политика за поверителност.

Ако се изисква от закона, ще получим вашето разрешение или ще ви дадем възможност да се включите или да се откажете, както е приложимо, от всяко ново използване на вашата лична информация.

Свържете се с нас

За всякакви въпроси или притеснения, свързани с поверителността на личните ви данни, можете да се свържете с нас, като използвате следните данни:

Политика за поверителност
https://abc-wec.org

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn